Oude Vlaemsche liederen ten deele met de melodiën

uitgegeven door J. F. Willems ; [inleiding F. A. Snellaert].