Reprofotografi av Julia Widgrens fotografi taget ...

Reprofotografi av Julia Widgrens fotografi taget på Vörå prostgård 1876. Paret är torpare Jakob Johansson Pollar och hustrun Lisa Johansdotter Lillkålax, iklädda i sina lysningsdräkter speciellt för fotograferingen.