Maarian kirkko, interiööri

fyysinen kuvaus: vaaka

Maarian kirkko
Kumlingen kirkko
Kumlingen kirkko
Mikkelin kirkko