School choir in Strumitsa

Ученическият хор в с. Струмица. Преди 1920 г.