S:T GÖRANS KYRKA

Vapenhus, Sakristia, Kor, Torn

S:T GÖRANS KYRKA
Framför ruinen efter S:t görans kyrka i Visby finns en gräsplan med gångstigar. Där sitter…
ÖRS KYRKA
Fabriksbyggnad