Portret van Gabriel Cortois de Pressigny

Portret van aartsbisschop Gabriel Cortois de Pressigny staand bij een tafel met een document in zijn hand. Onder de voorstelling staat een Frans vers in vier regels.