Byggnadsmaterial, grönsaker och människor som forslas med gondoler på Venedigs kanaler

Stockholm. Södra stationsområdet. Järnvägsspår. I förgrunden ett staket två hästar som dra…
Vy över bebyggelse med kyrkan i mitten
Gondolstation med uppställda gondoler och två gondoler på kanalen.
Mörkläggning, Riddarholmen, Stockholm