Jean de la Vallée (architect) from "Genom Sveriges Bygder. Skildringar af vårt land och folk ... Tredje upplagan, genomsedd och tillökad af J. P. Velander. Med 545 illustrationer"

This image has been taken from scan 000052 from "Genom Sveriges Bygder. Skildringar af vårt land och folk ... Tredje upplagan, genomsedd och tillökad af J. P. Velander. Med 545 illustrationer". The title and subject terms of this image have been generated from tags, created by users of the British Library's flickr photostream.

Jean de la Vallée (architect) from "Genom Sveriges Bygder. Skildringar af vårt land och f…
Katarina kyrka, Stockholm Räcke vid trappa Svensk arkitektur: kyrkor, herrgårdar med mera…
Utsikt mot sydväst över Saltsjön Beckholmen till vänster. Stockholm. T.v. Katarina kyrka. …
Statens Järnvägar SJ T21 107 diesellok Masthamnen. (Stockholm Hamnspår) Katarina Kyrka i b…